Interview Ulrich Kramer (Pilot Group) - Adtrader Conference 2014

AdzineTV Interview mit Ulrich Kramer, Geschäftsführer pilot Group, auf der Adtrader Conference 2014